Wira 1.5

Harga Kereta Terpakai - Proton Wira 1.5 M/A Dikehendaki
Harga ditawar untuk Proton Wira 1.5 A/M


1995 : RM5,000.00 - RM6,000.00
1996 : RM5,000.00 - RM6,000.00
1997 : RM6,000.00 - RM7,000.00
1998 : RM6,000.00 - RM7,000.00
1999 : RM7,000.00 - RM9,000.00
2000 : RM8,000.00 - RM10,000.00
2001 : RM10,000.00 - RM11,000.00
2002 : RM12,000.00 - RM13,000.00

Harga Ditawar Diatas cuma harga angkaran sahaja.
Kereta tersebut perlu dilihat dahulu sebelum harga ditetapkan.
Kereta yang berkeadaan amat baik, harga akan ditawarkan lebih tinggi dan sebaliknya.

Setiap jual-beli kereta perlu dipersetujui oleh kedua-dua pihak.