Satria

Harga Kereta Terpakai - Proton Satria 1.3 Dikehendaki
Harga ditawar untuk Proton Satria 1.3 M

1995 : RM4,000.00 - RM5,000.00
1996 : RM4,000.00 - RM5,000.00
1997 : RM4,000.00 - RM5,000.00
1998 : RM5,000.00 - RM6,000.00
1999 : RM6,000.00 - RM8,000.00
2000 : RM8,000.00 - RM9,000.00
2001 : RM9,000.00 - RM10,000.00
2002 : RM10,000.00 - RM11,000.00

Harga Kereta Terpakai - Proton Satria 1.6 M/A
Harga ditawar untuk Proton Satria 1.6 M/A

1995 : RM5,000.00 - RM6,000.00
1996 : RM5,000.00 - RM6,000.00
1997 : RM6,000.00 - RM7,000.00
1998 : RM7,000.00 - RM8,000.00
1999 : RM8,000.00 - RM9,000.00

Harga Ditawar Diatas cuma harga angkaran sahaja.
Kereta tersebut perlu dilihat dahulu sebelum harga ditetapkan.
Kereta yang berkeadaan amat baik, harga akan ditawarkan lebih tinggi dan sebaliknya.

Setiap jual-beli kereta perlu dipersetujui oleh kedua-dua pihak.