Kancil

Harga Kereta Terpakai - Perodua Kancil 660 M Dikehendaki
Harga ditawar untuk Perodua Kancil 660 M


2000 : RM3,000.00 - RM4,000.00
2001 : RM3,000.00 - RM5,000.00
2002 : RM4,000.00 - RM5,000.00
2003 : RM5,000.00 - RM7,000.00
2004 : RM6,000.00 - RM8,000.00
2005 : RM8,000.00 - RM9,000.00
2007 : RM9,000.00 - RM11,000.00

Harga Ditawar Diatas cuma harga angkaran sahaja.
Kereta tersebut perlu dilihat dahulu sebelum harga ditetapkan.

Kereta yang berkeadaan amat baik, harga akan ditawarkan lebih tinggi dan sebaliknya.

Setiap jual-beli kereta perlu dipersetujui oleh kedua-dua pihak